සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!

චතුරාර්ය සත්‍යය

ධර්ම දේශනා එකතුව

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ආර්ය සත්‍යය හතර විස්තර කෙරෙන සූත්‍ර දේශනා ඇසුරින්, පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අවස්ථාවන් වලදී සිදුකළ ධර්ම දේශනා එකතුවකි.

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.