සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

Rev. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

Thrivida Shikshawa Kerehi Thiunu Chandaaya Upadawamu Series (with Video)

ත්‍රිවිධ ශික්ෂාවන් කෙරෙහි තියුණු ඡන්දය උපදවමු

(Video සහිත ධර්ම දේශනා මාලාව)

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.