පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

අද පොසොන් පුන් පොහෝ දින ශ්‍රවණයට...

මිහිඳු හිමියන්ට ගෞරවය පිණිස පිළිවෙතෙහි පිහිටමු

අද පොසොන් පුන් පොහෝ දින උදෑසන…

Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

දම්සයුර

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්ට ඕන’ කියන කැමැත්ත ඇති කරගත්ත කෙනා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ දේ ඒ විදියට ම කරන්ට කැමැත්ත උපදවා ගන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ දේ ඒ විදියට ම කරන කෙනා යම් කලෙක දී සියලු දුකින් නිදහස් වෙනවා ම යි. ඒකාන්තයෙන් ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ළයෙහි උපන් දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා ම යි.

අලුතින් ඇතුලත් කළ...

පොහෝ දින දේශනා

මිහිඳු හිමියන්ට ගෞරවය පිණිස පිළිවෙතෙහි පිහිටමු

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

නිරුද්ධ කළයුතු විතර්ක

26. විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය - 1

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

නිරුද්ධ කළයුතු විතර්ක

25. මහා මන්ධාතු රජුට මෙන්...

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero
Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

නිරුද්ධ කළයුතු විතර්ක

24. බණ භාවනා නොවැඩෙන හේතුව හොඳින්ම තේරුම්ගන්න

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

අභිඤ්ඤාව පිණිස

14. අභිඤ්ඤාව පිණිස විචිකිච්ඡාව බැහැර කරමු (video)

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

දාන අනුශාසනා

ශාසනයේ චිර පැවැත්ම පිණිස දෙපිරිසේ අනුග්‍රහය

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

අභිඤ්ඤාව පිණිස

13. තිරච්ඡානකථා සූත්‍රය (video)

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

අභිඤ්ඤාව පිණිස

12. විග්ගහිකකථා සූත්‍රය (video)

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

අභිඤ්ඤාව පිණිස

11. අකම්පිත විමුක්තිය පිණිස ධර්මය අසමු (video)

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

අභිඤ්ඤාව පිණිස

10. භය සූත්‍රය (video)

mp3 ගොනුව download කරගැනීමට හෝ ශ්‍රවණය සඳහා අදාල වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න පහත click / touch කරන්න…!

(දේශනා 15 ක්)

(දේශනා 9 ක්)

දම්සයුර වෙතින් ඔබට...

55 X 55 Dhamma chakra

සූත්‍ර දේශනා

සූත්‍ර දේශනා

ඉතාම කාර්‍යබහුල ජීවිතයක් ගතකරද්දී වුවත් පහසුවෙන් ධර්මය ජීවිතයට ගළපා ගනිමින් නිවන් මඟ උපදවා ගැනීමට උපකාර වන ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උතුම් සූත්‍ර දේශනා ඇසුරු කරගනිමින් පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදුකළ දේශනා මෙම පිටුවේ ඇතුලත් වේ.

55 X 55 Dhamma chakra

අපි භාවනා කරමු

අපි භාවනා කරමු

බණ භාවනා සාර්ථකව කරගෙන ඉතා උසස් බලාපොරොත්තු සඵල කරගැනීම පිණිස උත්සාහ කරන අයට යම් උපකාරයක් කරන්ට අපි කල්පනා කළා. ආධුනික අවධියේ පටන් ප්‍රවීණයෙක් දක්වා ම බණ භාවනා සාර්ථකව කිරීමට වටිනා උපදෙස් මෙහි තිබෙනවා.

55 X 55 Dhamma chakra

මිණිමුතු ඔවදන්

මිණිමුතු ඔවදන්

එදිනෙදා ජීවිතය ධර්මානුකූලව සුවපහසුවෙන් ගත කරනු කැමති අයට දිනපතා ශ්‍රවණයට කෙටි අනුශාසනා.

55 X 55 Dhamma chakra

ධර්ම සාකච්ඡා

ධර්ම සාකච්ඡා

බණ භාවනා කිරීමේ දී ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව යම් යම් අය විසින් යොමු කරන ලද ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු වශයෙන් සිදුකළ අනුශාසනා මේ පිටුවේ ඇතුළත්ව තිබේ.

55 X 55 Dhamma chakra

සප්ත විශුද්ධිය

සප්ත විශුද්ධිය

නිවන නම් වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම ධර්මය සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස මග වඩන ශ්‍රාවකයා හට ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ම පුරුදු කළයුතු අතිශය ගම්භීර ධර්මයන් ගැන කියාදෙන දේශනා මාලාව.

55 X 55 Dhamma chakra

සදහම් ලිපි

සදහම් ලිපි

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා ඇසුරින් සකස් කළ සදහම් ලිපි මෙම පිටුවේ ඇතුළත් වේ.

55 X 55 Dhamma chakra

සදහම් ග්‍රන්ථ

සදහම් ග්‍රන්ථ

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සම්පාදනය කළ සදහම් ග්‍රන්ථ මෙහිදී ම කියවීමට හෝ download කරගැනීමට පිවිසෙන්න.

55 X 55 Dhamma chakra

වීඩියෝ දේශනා

වීඩියෝ දේශනා

දම්සයුර YouTube හි ඇතුලත් සදහම් අනුශාසනා වීඩියෝ, මිණිමුතු ඔවදන් වීඩියෝ, පොහෝ දින අනුශාසනා, දහම් වැඩසටහන් ඇතුලු සියලු වීඩියෝ ධර්ම දේශනා සඳහා පිවිසෙන්න.

55 X 55 Dhamma chakra

වෙනත් දේශනා

කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුර

කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුර මුල් කරගෙන ධර්ම මාර්ගය පුරුදු කරන ආකාරය පිළිබඳව සිදුකළ අනුශාසනා ඇතුලත් ය..

දුක හදන බන්ධන

සසරට බඳ තබන බැඳීම් පිළිබඳව සිදුකළ අනුශාසනා ඇතුලත් ය.

ථේර ගාථා

රහතන් වහන්සේලා විසින් වදා‍‍ළ ගා‍ථා ඇසුරෙන් නිවන් මඟට උපකාර වන පරිදි සිදුකළ අනුශාසනා.

ජාතක කතා ඇසුරින්

ජාතක කතා තුළ ඇතුලත් දහම් කරුණු ඇසුරෙන් අපගේ ජීවිතය දියුණු කරගන්නා ආකාරය පිළිබදව සිදුකළ අනුශාසනා ඇතුලත්ය.

කර්ම සහ කර්ම විපාක

කර්ම සහ කර්ම විපාක පිළිබඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයන් ඉගෙනගැනීමට උපකාර වන ධර්ම දේශනා ඇතුලත් වේ.

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම

නිවන අවබෝධ කරගැනීම පිණිස උපකාර වන බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් තේරුම් ගැනීමටත්, පුරුදු කරගැනීමටත් මඟ පෙන්වන දේශනා ඇතුලත් වේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සිදුකළ ධර්ම දේශනා - 2018

2018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සිදුකළ විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාවක් වන මෙහි ධර්මාවබෝධය පිණිස උපකාර වන බොහෝ ධර්මයන් විස්තර වශයෙන් ඉගෙන ගැනීමට පුළුවන්…

පටිච්චසමුප්පාදය

පරම ගම්භීර වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් පුරුදු පුහුණු කරගැනීම පිළිබඳව කියාදෙන ධර්ම දේශනා මාලාව

දෙමාපිය උපස්ථානය

පුබ්බාචාරීන් වන දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම පිළිබඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ධර්මයන් ඇසුරින්

සළායතන දේශනා

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ සූත්‍ර දේශනා ඇසුරින් සළායතන පිළිබඳව පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ සිදුකළ ධර්ම දේශනා…

'චතුරාර්ය සත්‍යය' දේශනා එකතුව

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ආර්ය සත්‍යය හතර විස්තර කෙරෙන සූත්‍ර දේශනා ඇසුරින්, පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අවස්ථාවන් වලදී සිදුකළ ධර්ම දේශනා එකතුවකි.

නිරුද්ධ කළයුතු විතර්ක

අකුසල විතර්ක ප්‍රහාණය කොට නිරුද්ධ කරගැනීම පිළිබඳවත් කුසල විතර්ක උපදවා සම්පූර්ණ කරගැනීම පිළිබඳවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියාදුන් උතුම් ධර්මය ඇසුරින් සිදුකළ ධර්ම දේශනා මාලාව 

අභිඤ්ඤාව පිණිස