සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!
dhamma sermons by
ven. nawalapitiye ariyawansha thero
DAMSAYURA.LK

සදහම් අනුශාසනා

අපේ ජීවිතය පෝෂණය කරන්න, දියුණු කරන්න එක එල්ලේ ම උදව්වන දේවල් තමයි අවවාද අනුශාසනා කියලා කියන්නේ. ඒ අවවාද අනුශාසනා වලින් තොරව අපේ ජීවිතේ යහපත් පැත්තට දියුණ කරගන්ට අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නෑ. ජීවිතේ අයහපත් පැත්තට යන්ට අවවාද ඕන වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා අපි අපි ගැනම කල්පනා කරලා අපේ ජීවිතය දියුණු කරගැනීම පිණිස ලැබෙන අවවාද තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපාගන්න තමන් තුල ලොකූ කැමැත්තක් උපදවාගන්ට ඕනැ.

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.

60. විමුක්තිය පිණිස මඟ වඩන විදිය (2024-01-16) (76 min)

59. මෙලොව පරලොව දුකින් මුදවන සතිපට්ඨානය වඩමු (2024-01-04) (47 min)

58. ධර්මය තුල ප්‍රණීත ප්‍රාර්ථනා (2024-01-03) (49 min)

57. එදිනෙදා කටයුතු කරමින් ම ධර්මයේ හැසිරෙමු (2024-01-02) (56 min)

56. ස්වල්ප සැපක්, දුක් ගොඩක් ඇති ජීවිතයෙන් නිදහස් වෙමු (2023-12-24) (59 min)

55. දානයෙන් පමණක් සෑහීමට පත්වෙන්න එපා (2023-08-13) (48 min)

54. සමාජ වගකීම් දරන ඔබ ඇසිය යුතු ධර්මයක්… (2023-05-27) (51 min)

53. ඡළංගදාන සූත්‍රය ඇසුරින් භික්ෂූන් වහන්සේලාට සිදුකළ අනුශාසනාව (2023-05-10) (53 min)

52. වරදින් නිදහස් වෙමු (2023-05-06) (60 min)

51. බුද්ධ වචනය පිළිගෙන සැබෑ ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණෙමු (2023-05-03) (30 min)

50. දුතිය ඕවාද සූත්‍රය (2023-04-19) (55 min)

49. තිණකට්ඨ සූත්‍රය (2023-04-18) (37 min)

48. සාර්ථක අවසානයක් පිණිස සාර්ථක ආරම්භයකට පැමිණෙමු (2023-03-20) (47 min)

47. ලෝකානුකම්පාවෙන් ශාසන පිළිවෙත් සම්පූර්ණ කරමු (2023-03-13) (53 min)

46. වීතරාගී වීතදෝසී වීතමෝහී බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යමු (2023-03-12) (36 min)

45. විමසා දැනගෙන පැහැදිය යුතු තැන පහදිමු (2023-03-11) (46 min)

44. ලොවට පහළ වූ මහත් වූ ඇස බුදුරජාණන් වහන්සේ යි. (2023-03-11) (32 min)

43. පිරිසිදු ශ්‍රද්ධාවට පැමිණෙමු – 2 (2023-03-08) (50 min)

42. පිරිසිදු ශ්‍රද්ධාවට පැමිණෙමු (2023-03-07) (56 min)

ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සිදුකළ අනුශාසනා - 2017

ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සිදුකළ අනුශාසනා - 2018