01. තෙරුවන් වන්දනාව

ධර්මාවබෝධ කරගැනීමේ ඉලක්කය ජය ගන්ට වුවමනා කරන සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් සඳහා, හොඳ පදනමක් ඇතිවන දෙයක් තමයි “තෙරුවන් වන්දනා කිරීම” කියන්නේ. තෙරුවන් වන්දනා කිරීම යනු ඉතා ම උසස් ප‍්‍රතිලාභ උපදවන, බලසම්පන්න සිතක් ඇති කරවන හොඳ පුරුද්දක්. ඒක සරල දෙයක් නොවෙයි. යම් කෙනෙක් ඉතා ම සතුටු සිතින්, සැදැහැ සිතින් දිනපතා තෙරුවන් වන්දනා කරනවා නම්, එයින් ඉතා ඉහළ ප‍්‍රතිලාභ ලබන්ට පුළුවන්.

02. ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙමු

කොයි මොහොතේ හෝ අපි කාටත්, මරණයට මුහුණ දෙන්ට සිදු වෙනවා. මරණය ඉදිරියේ බිය නොවී ඉන්ට ඇත්නම්, දුක් නොවී ඉන්ට ඇත් නම්, ශෝක නොකර ඉන්ට ඇත්නම්, එය ඇත්තෙන් ම සැපක් ම යි. එහෙත් ඒ සැප, සිතූ පමණින් ම ලබන්ට බෑ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා දෙන විදිහට කළොත් කාටත් ඒ සැප ලබන්ට පුළුවන්.

සියලු දෙනාට ම මරණය අභියස ශෝක නොකර, කම්පා නොවී, බිය නොවී වාසය කරන්ට පුළුවන් නම් කොතරම් වාසනාවක් ද, ඒක ලෝකයට සැපක් ම වන්නේ ය. ඒ සදාකාලික සැප සියලු දෙනාට ම අත් වේවා…!