සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!

DHAMMA BOOKS

සදහම් ග්‍රන්ථ

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සදහම් ග්‍රන්ථ

Sitha Wadana Bhawana

සිත වඩන භාවනා

සමථ විදර්ශනා වඩමින් ධර්මය ජීවිතය තුලට පමුණුවා ගැනීම පිණිස උපකාර වන සදහම් ග්‍රන්ථය.

Sapa sadana sith pubudu kerewa - Mockup

සැප සදනා සිත් පුබුදු කෙරේවා...!

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ නොයෙකුත් ධර්ම කරුණු ඔස්සේ සැකසුනු සදහම් ලිපි එකතුවකි.

තෙරුවන් වන්දනාව

සැදැහැ සිතින් ශාස්තෘන් වහන්සේට වන්දනා කිරීම පිණිස උපකාර සලසන ග්‍රන්ථය (පිරිත් දේශනා සහිතයි)

ජරා-මරණ දුකෙන් මිදෙමු

ජරා-මරණ අභියස ශෝක නොකර, කම්පා නොවී, බිය රහිතව වාසය කිරීම පිණිස