සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!

sutta deshana by
Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero

DAMSAYURA.LK

සූත්‍ර දේශනා

“…ධර්මයට පැහැදුණොත්, ධර්මය විශ්වාස කළොත්, අපි ඒ විශ්වාස කරන්නේ, පහදින්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධයට යි. එතකොට, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමක් වදාළා නම්, ඒක ඒ ආකාර ම යි කියන විශ්වාසය අප තුළ ඇතිවෙනවා. ඒකට තමයි ශ‍්‍රද්ධාව කියන්නේ. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය කෙරෙහි අප තුළ විශ්වාසයක් ඇති වුණොත් අන්න ඒ විශ්වාසය මුල් කරගෙන අප තුළ උපදිනවා ශක්තියක්. අප තුළ උපදිනවා ප‍්‍රාණවත් බවක්. අප තුළ උපදිනවා ජවසම්පන්න බවක්. එයට තමයි ශ‍්‍රද්ධා බලය කියන්නේ…”

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පිටුව පරිහරණය කිරීම පිණිස මඟපෙන්වීමක් ...

1. ධර්ම දේශනාවේ නම තිබෙන කොටුව ඇතුලත Click/Touch කරන්න.

2. දැන් ඔබට පෙනෙන සුදු ඊතලයක් සහිත රතු පැහැති රවුම මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ හැක.

3. DOWNLOAD MP3 යන වචනය මත Click/Touch කිරීමෙන් දේශනාව download කරගන්න පුළුවන්.