සියලු සතුන් ලොව සුවපත් වෙත්වා!

සතර අපායෙන් නිදහස් කරවන තියුණු කැමැත්ත

සදහම් ලිපිය
Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero
පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි
damsayura.lk

මිනිස් ලෝකයේ ඉපදුණු සියලු දෙනාට ම චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අහන්ට ලැබෙන්නේ නෑ. ඉතා ම ස්වල්ප දෙනෙකුට තමයි ආර්ය සත්‍යය ප‍්‍රකාශිත උතුම් ධර්මය අහන්ට ලැබෙන්නේ. අපිටත් ඒ දුර්ලභ වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. ධර්මය ඇසූ අපි, ඒ ධර්මයට අනුව කල්පනා කළොත් ප‍්‍රඥාවන්තයින් බවට පත්වෙනවා. යමෙකුට ආර්ය සත්‍යය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් එයට තමයි ‘ප‍්‍රඥාව’ කියන්නේ. ප‍්‍රඥාව තියෙන කෙනාට මේ ජීවිතයේ තිබෙන අනතුර තේරුම් අරගෙන, අනතුරෙන් නිදහස් වෙන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ප‍්‍රඥාව නැති කෙනාට අනතුර තේරුම්ගන්ට පුළුවන්කමක් නෑ. චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරගන්ට නොහැකි වීමෙන් ම යි ඉතා ම දුක් සහිත, දීර්ඝ සසර ගමනක් ගෙවාගෙන එන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට කියා දෙන්නේ ආරම්භක කෙළවරක් නොපෙනෙන සසර ගමනක අපි පැමිණි බවයි. ඒ වගේ ම, ආරම්භක කෙළවරක් නොදකින හොයාගන්ට බැරි මේ දීර්ඝ ගමන සැප සේ එන්ට ලැබිලා නෑ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට කියා දෙන්නේ ‘සසර ගෙවාගෙන එන කෙනා, මහ ගෙදර වාසය කරන්නා වාගේ වාසය කළේ සතර අපායේ’ කියලයි.

නිරය, ප්‍රේත ලෝකය, තිරිසන් ලෝකය ආදී දුක් සහිත තැන්වල තමයි සසර සැරිසරාගෙන යන කෙනාට වැඩි කලක් වාසය කරන්ට සිද්ධ වෙන්නේ. එබඳු දුක් සහිත තැන්වල ඉපදෙන්ට හේතු වෙන්නේ ‘ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ නොකිරීම’ නිසා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. යම් කෙනෙක් ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කළොත් ඒ දුක් සහිත ලෝක වලින් සදහට ම නිදහස් වෙන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා.

මිනිස් ලෝකයට පැමිණි අපිට, මේ ලෝකයේ ස්වභාවය දැනගන්ට ලැබෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යය ප‍්‍රකාශිත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අසා දැනගැනීමෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අසා දැනගැනීමකින් තොරව ප්‍රේත ලෝකය ගැනවත්, නිරය ගැනවත්, තිරිසන් ලෝකය ගැනවත්, මිනිස් ලෝකය ගැන, දිව්‍ය ලෝක ගැන, මේ කිසිවක් ගැන අපට යන්තමින් හෝ දැනගන්ට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නෑ. මේ වෙනකොට ප්‍රේත ලෝකය ගැන යම් දැනුමක් අපට ලැබිලා තියෙනවා. නිරය ගැන යම් දැනුමක් තියෙනවා. තිරිසන් ලෝකය ගැන යම් දැනුමක් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝක ගැන, බ‍්‍රහ්ම ලෝක ගැන, මනුස්ස ලෝකය ගැන යම් දැනුමක් තියෙනවා. මේ දැනුම අපට ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇසූ නිසයි.

නමුත් මේ වෙනකොට, ඒ ලෝක ගැන අපට ප‍්‍රමාණවත් දැනුමක් තියෙනවා ද? බොහෝ දෙනාට ප‍්‍රමාණවත් දැනුමක් නෑ. තිරිසන් ලෝකය, නිරය, ප්‍රේත ලෝකය ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම්, ඒ ලෝක වලින් නිදහස් වීමේ තියුණු කැමැත්තක් උපදිනවා. සතර අපාය ගැන හොඳින් තේරෙනවා නම්, ඒ කෙනාගේ ස්වභාවය මොකක්ද? සතර අපායෙන් නිදහස් වීම පිණිස තියුණු කැමැත්තක්, අත්නොහරින වීර්යයක්, ඒ ලෝක වලින් නිදහස් වෙන තාක් අත්නොහරින වීර්යයක් එයා තුල තිබිය යුතුයි. සතර අපායෙන් නිදහස් වීම පිණිස තියුණු කැමැත්තක්, අත්නොහරින වෑයමක් යම් කෙනෙක් තුල නැත්නම්, එයා සතර අපාය ගැන හරි හැටි දන්නේ නෑ. සමහර විට කියාදෙන්ට දන්නවා. ප්‍රේත ලෝකයේ තොරතුරු කියන්ට පුළුවන්. නිරය ගැන විස්තර කියන්ට පුළුවන්. නමුත් ඒ ලෝක වලින් නිදහස් වෙන කැමැත්ත, වෑයම නැත්නම් ඒ ලෝක ගැන හොඳ වැටහීමක් තියෙනවා කියලා අපට විශ්වාස කරන්ට බෑ. විශ්වාස නොකළ යුතුයි.

ප්‍රේත ලෝකය ගැන දැනගෙන සිටි පමණින්, ඒ ගැන කියූ පමණින්, ඒ ගැන ඇසූ පමණින් එයින් අපි නිදහස් වෙනවා ද? එයින් නිදහස් වෙන්නේ නෑ. නිරය ගැන ඇසූ පමණින්, නිරය ගැන කියාදුන් පමණින්, නිරය ගැන දැනගත් පමණින් අපි එයින් නිදහස් වෙනවා ද? නිදහස් වෙන්නේ නෑ. තිරිසන් ලෝකය ගැන ඇසූ පමණින්, තිරිසන් ලෝකය ගැන දැනගත් පමණින්, තිරිසන් ලෝකය ගැන කියාදුන් පමණින් එයින් නිදහස් වෙනවා ද? නිදහස් වෙන්නේ නෑ. එබඳු ලෝක වලින් නිදහස් වෙනවා නම් ඒ සඳහා තිබිය යුතු මූලික සුදුසුකම මොකක් ද? ඒ ලෝක වලින් නිදහස් වීම ගැන තියුණු කැමැත්තක් තියෙන්ට ඕන. ‘සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්ට ඕනෑ’ කියන අදහස තියෙන්ට ඕන. එහෙනම් ඒ ලෝක ගැන කතා කරද්දී වේවා, අසද්දී වේවා, ඒ කථාවෙන් ඒ ඇසීමෙන්, දුක් සහිත ලෝක වලින් නිදහස් වීමේ තියුණු කැමැත්ත උපදවාගන්ට ඕන.

ඒ ලෝක වලින් නිදහස් වීම සඳහා තියුණු කැමැත්ත උපදින්නේ කුමක් මුල්වෙලා ද? ඒ ලෝක දුක් සහිතයි, බිය ජනකයි, අතිශය භයානක දුක් වලින් යුක්තයි කියලා අපට තේරෙන්ට ඕන. එබඳු ලෝකයක ඉපදුණොත් ඉතා ම කර්කෂ දුක් විඳින්ට සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි දැනගන්ට ඕන. එතකොට අපි කැමති වෙයි ද එබඳු ලෝකයක ඉපදෙන්ට? නෑ. එබඳු දැනුමක් ඇති කරගන්ට උපකාර වෙන්නේ ශ‍්‍රද්ධාව යි. ප්‍රේත ලෝකයේ තිබෙන දුක් සහිත ස්වභාවය ගැන අපට වැටහීමක් ඇති කරදෙන්නේ කුමක් මුල්වෙලා ද? ශ‍්‍රද්ධාව මුල්වෙලා. නිරයේ තිබෙන දුක් ගැන, නිරයේ තිබෙන බියජනක බව ගැන අපට වැටහීමක් ඇති කරදෙන්නේ කුමන ධර්මයකින් ද? ශ‍්‍රද්ධාවෙන්. තිරිසන් ලෝකයේ, අසුර ලෝකයේ තියෙන දුක් සහිත බියජනක ස්වභාවය ගැන අප තුල වැටහීමක් ඇති කරදෙන්නේ ශ‍්‍රද්ධාව මුල්වෙලා. ඒ විදියට ශ‍්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන සතර අපාය ගැන කියාදෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා වහ වහා සතර අපායෙන් නිදහස් වීම පිණිස තියුණු කැමැත්තක් උපදවාගන්ට සියලු දෙනාට භාග්‍ය උදාවේවා!

– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සදහම් අනුශාසනාවක් ඇසුරිනි.

Facebook මඟින් share කරන්න
Twitter වෙතින් බෙදාහරින්න
Email එකක් විදියට යවන්න
WhatsApp මඟින් මිතුරන්ට යවන්න